Politiattest

Krav om politiattest

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest.

Norges Musikkorps Forbund innførte krav om politiattest 1. oktober 2009. NMF har samarbeidet tett med både Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest. Målsettingen med ordningen er å ivareta sikkerheten til mindreårige og mennesker med utviklingshemming, samtidig som korpsene ikke nedlesses av for mye papirarbeid. I tillegg er det svært viktig å påse at personvernet rundt dette er godt ivaretatt.

Ordningen følger malen som Idrettsforbundet innførte fra 1. januar 2009. Frei skolekorps følger reglene om politiattest.

Les mer
Comments